Hodnotenie kariet podľa kvality.

V tomto informatívnom článku, by sme vám chceli predstaviť spôsob ako hodnotíme kvalitu a stav našich kariet pri predaji prípadne výkupe. V mnohých smeroch je hodnotenie stavu kariet vysoko subjektívne a preto, aby nevznikali prípadne nedorozumenia sa riadime nižšie uvedenými kritériami hodnotenia stavu kariet.

Na našich stránkach sa budeme snažiť predávať karty v stave NM, pri starších kartách pri ktorých klesá kvalita v LP stave.

Pri výkupe kariet hľadáme len NM karty ak máte staršie hodnotné karty, ktoré už nie su v 100 % stave tak nás kontaktujte cez naše komunikačné kanále!

 

NM - NEAR MINT /M, NM, NM-/
Karty v stave Mint sú snom každého zberateľa, ich stav je perfektný, neobsahujú žiadne vady na povrchu, okrajoch alebo na hranách. Nie každá karta vybratá z boostra je Mintova.

Najviac zastúpená kategória v našom predaji sú karty v NM stave. Nejde o dokonalé karty, ale ich stav je stále veľmi uspokojivý. Príkladom takýchto kariet sú karty vybraté z balíčka. Na týchto kartách môžeme nájsť zopár menších nedokonalostí na povrchu, okrajoch, alebo hranách. Ak tento počet prekročí približne dve nedokonalosti kvalita stavu karty klesá na NM-. Pri viacerých nedokonalostiach hodnotenia klesá do stavu Played (hrané).

 

 

PLAYED (LP, MP, HP)
Pri viacerých nedostatkoch klesajú karty do kategórie played (hrané). Tu ich podľa počtu nedostatkov delíme na tieto kategórie: LP (light played), MP (moderately played), HP (heavy played).

LP - LIGHT PLAYED
Karty v tomto stave môžu mať mierne opotrebované okraje alebo rohy, prípadne drobné škrabance. Neexistujú žiadne závažné chyby a na karte sú menej ako 4 chyby.

 

MP - MODERATELY PLAYED
Karty v tomto stave majú mierne opotrebovanie alebo nedostatky viditeľné voľným okom. Tieto karty majú mierne opotrebované okraje, mierne opotrebované rohy, škrabance, ryhy alebo vyblednutie, ľahké nahromadenie nečistôt alebo akúkoľvek kombináciu týchto defektov.

 

HEAVY PLAYED
Karty v tomto stave sú silno opotrebované. Plochy aj hrany vykazujú známky trvalého poškodenia spôsobené intenzívnym používaním.

 

D - DAMAGED
Poškodené karty vykazujú zjavné trhliny, ohyby alebo záhyby, ktoré by mohli spôsobiť, že karty nebude možné použiť v turnajovom hraní, a to aj v prípade, že budú v obale. Poškodené karty majú veľké opotrebovanie okrajov, možné popísané časti, veľké opotrebovanie rohov, časté škrabanie, záhyby, ryhy, alebo trhliny prípadne sú zničené vodou.